• MF - Transformatorer
  MF - Transformatorer
 • IKEA Västerås 2xLS MF2500 T1-T2
  IKEA Västerås 2xLS MF2500 T1-T2
 • SNC – MS Ställverk
  SNC – MS Ställverk
 • Wind Power
  Vindkraft
 • Järvsöbacken Station - Cosmos GIS 12kV 630A
  Järvsöbacken Station - Cosmos GIS 12kV 630A
 • ELCOVER - Kontrollskåp
  ELCOVER - Kontrollskåp
 • SEBvision – Scada
  SEBvision – Scada
 • SEBAB – Stationer 36kV
  SEBAB – Stationer 36kV
SEBAB | Harju Elekter Group Member

Klicka här för svensk översättning.Click here for english translation.

Projektnytt 2020-04

Nya projekt till SL, Energi och Entreprenörer

För omgående utbyte av befintligt LSP till Sågverk SESKARÖ, Kalix fick vi detta projekt pga av kort leveranstid och tidigare samarbete med EL-TRION, Luleå för leverans inom 5 veckor

I vår leverans ingår följande under projektet för leverans omgående
- ELCOVER 3200A Form 4A Plug-in med mätning
- Skenstråks anslutning till befintlig ls del
- ELCOVER LS 48VDC med inbyggda batterier
- Konstruktion och Servicesupport

Till tidigare erhållna order för ny primärstation till VATTENFALLS BATTERY STORAGE projekt i UPPSALA omfattande 10kV, MATNINGSSTATION, utför vi nu kompletta mark och fundamentarbeten för 17 stationer som startar omgående
Följande ingår i vår leverans under projektet för leverans omgående
- Projektledning, Bas P
- Byggel och etablering site
- Utschaktning och dränering
- Markberedning och grusning
- Jordnät och åskskyddsmast
- 17 Stations betongfundament i varierande utförande, då last uppemot 40ton
- Staket med grindar runt site
- Konstruktion, utförande och servicesupport

Med fortsatt framgång och slutkund som ser framfart i våra pågående projekt erhöll vi en ny affär till SL, Stockholm spårvagnar, Station LS Lindholmen och Nätstationer för deras fortsatta utbyggnad av Roslagsbanan
Följande ingår i vår leverans under projektet
- 4 x GRYTEK CombiFLEX Nätstationer med MSP 24kV, lokaltrafo och LSP
- Prefabricerat stationshus med mekanisk ventilation och brandlarm
- SNC MS-Ställverk 24kV,1250A, 25kA, med Arcteq reläskydd
- TESAR Omriktartransformator 3200kVA
- TESAR Hjälpkrafttransformator 250kVA med kapsling
- PLUTON LS-DC Ställverk 1500A med styrd omriktare
- 2 x ELCOVER LS DC och MA skåp
- MECHA-FLEX Lokalkraftcentral med mätning
- 2 x ELCOVER SEBvision Scada system enligt SL
- Mark och kabelarbeten
- Konstruktion, Egenkontroll, tester FAT-SAT och drifttagning


Ytterligare information av
Thomas Andersson
Marknadschef
tel 040-601 05 02
mail ta@sebab.se

Nyheter

2020-05


Nya projekt till Fortifikationsverket, Ica och Västtrafik


2020-04


Nya projekt till SL, Energi och Entreprenörer


2020-04


Personalnytt - Emil Printz


2020-03


Nya projekt till SL, Energi och Entreprenörer


2020-02


Nya projekt till Energi och Entreprenörer


2020-02


Personalnytt - Johan Thimgren


2020-01  camera


Nya projekt till Energi och Entreprenörer


2019-11


Nya projekt till Energi och Entreprenörer


2019-10  camera


Nya projekt till Kommun och Entreprenörer


2019-09


Nya projekt till Stat, Energi och Entreprenörer


2019-08


Nya projekt till Industri och Entreprenörer


2019-08  camera


Pressrelease CEO Harju Elekter Sweden


2019-08  camera


Personalnytt - Mikael Schwartz Jonsson


2019-07


Nya projekt till Fastighetsbolag och Entreprenörer


2019-06


Nya projekt till Energiverk och Entreprenörer


2019-06


SEBAB-HARJU Gruppens Golf tävling 2019-06


2019-05


SEBABs referenser solcellsanläggningar


2019-05  camera


Nya projekt till Energiverk, SL och Entreprenörer


2019-05


Personalnytt - Jan Axelsson


2019-04


Nya projekt till Entreprenörer


2019-03  camera


Nya projekt till Kommun och Entreprenörer


2019-02


SEBAB och Scandinavian SolarParks erbjuder gemensam förnybar framtid


2019-02  camera


Nya projekt till Kommun och Entreprenörer


2019-01


SEBAB fortsätter att expandera och söker en digital marknadsförare


2018-12


Nya projekt till Vindkraft och Entreprenörer


2018-11  camera


Nya projekt till Vindkraft och Entreprenörer


2018-10  camera


Nya projekt till Entreprenörer


2018-09


Nya projekt till Entreprenörer


2018-08


Nya projekt till Entreprenörer


2018-07  camera


Nya projekt till SL och Entreprenörer


2018-06  camera


Rekordmånad i vår historia - Nya projekt till Kommun och Energiverk


2018-05


Nya projekt till Installatörer, Sjukhus och Industrier


2018-04


Harju Elekter eMagazine 1 / 2018


2018-04  camera


Nya projekt till Vindkraft, Installatörer och Industrier


2018-03  camera


Nya projekt till Partners, Installatörer och Industrier


2018-02


Personalnytt - Johnny Pedersen


2018-01  camera


Projektnytt - Nya projekt till Partners och EON


2017-12


Pressrelease


2017-11


Projektnytt - Nya projekt via Installatörer


2017-10


Projektnytt - Nya projekt via Installatörer och Industri


2017-10


Vind 2017 - en bilaga från Nordisk Energi.


2017-09


Projektnytt - Nya projekt via FortF, Eon och Installatörer


2017-08


Projektnytt - Nytt projekt till SL, Stockholm


2017-06


Projektnytt - Nya projekt via Installatörer


2017-05


Projektnytt - Nya projekt via C4 Värme, Stat, Kommun och Installatörer


2017-04


Projektnytt - Nya projekt via Helsingborgs Hamn och Installatörer


2017-03  camera


Projektnytt - Nya projekt via Swedavia och Installatörer


2017-02


Projektnytt - Nya projekt via Trafikverket, Energiverk och Installatörer


2017-01  camera


Projektnytt - Nya projekt via Energiverk och Installatörer


2017-01


Projektnytt - Pressrelease 2017-01


2016-12


Projektnytt - Nya projekt via Partners och Installatörer


SEBAB AB   ·   Telefon: 040-601 05 00   ·   Telefax: 040-601 05 15   ·   Adress: Bariumgatan 15, 213 64 Malmö