• MF - Transformatorer
  MF - Transformatorer
 • IKEA Västerås 2xLS MF2500 T1-T2
  IKEA Västerås 2xLS MF2500 T1-T2
 • SNC – MS Ställverk
  SNC – MS Ställverk
 • Wind Power
  Vindkraft
 • Järvsöbacken Station - Cosmos GIS 12kV 630A
  Järvsöbacken Station - Cosmos GIS 12kV 630A
 • ELCOVER - Kontrollskåp
  ELCOVER - Kontrollskåp
 • SEBvision – Scada
  SEBvision – Scada
 • SEBAB – Stationer 36kV
  SEBAB – Stationer 36kV
SEBAB | Harju Elekter Group Member

Klicka här för svensk översättning.Click here for english translation.

Projektnytt 2018-06

Rekordmånad i vår historia - Nya projekt till Kommun och Energiverk

Vi fick nyligen tilldelning av STOCKHOLM HAMN för deras stora utbyggnad i Nynäshamn projekt NORVIK fas 2 för fartygsangöring såsom en totalentreprenad under 2018-20 enligt följande

Följande ingår i vår leverans under projektet
- 3 x GRYTEK CombiFLEX Teknikhus Inomhusutförande eldriftrum i olika utförande
- 3 x MS-Ställverk 24kV, 630A
- 3 x MS-Ställverk 12kV , 630A
- 5 x TESAR Transformatorer 4MVA
- 5 x Nollpunktsmotstånd
- 3 x ELCOVER LS DC skåp
- 3 x MECHA-FLEX Lokalkraftcentral med mätning
- 3 x ELCOVER SEBvision Scada system
- 3 x Fartygsangöring och docknings system
- Konstruktion och servicesupport
- Egenkontroll, tester och drifttagning

Norvik Combiflex-Stationer F8-9-20-10kV vy.
Norvik Combiflex-Stationer F8-9-20-10kV vy.

Norvik Combiflex-Stationer 20-10kV vy.
Norvik Combiflex-Stationer 20-10kV vy.

Norvik LS-SEBvision-scada-Kom-i-station-E8.
Norvik LS-SEBvision-scada-Kom-i-station-E8.

Norvik Safeplus-MSP-10kV-i-station.
Norvik Safeplus-MSP-10kV-i-station.

Norvik Safeplus-MSP-20kV-i-station.
Norvik Safeplus-MSP-20kV-i-station.

Norvik SEBvision-scada-enlinje.
Norvik SEBvision-scada-enlinje.

Norvik SEBvision-scada-larm.
Norvik SEBvision-scada-larm.

Norvik Tesar 4MVA-trafo-20-10kV-i-station.
Norvik Tesar 4MVA-trafo-20-10kV-i-station.


Genom tidigare ramavtal och del i andras totalentreprenader av större stationer erhöll vi till EON en leverans av upprustningen och utbyte av befintlig kraftanläggning i 5 stationer i sydöstra Sverige under 2018-19
Leverans består av följande
- 2 x Ombyggnad och rasering av befintligt 24kV utomhus ställverk
- 2 x Rasering av befintligt 12kV inomhus ställverk, batterisystem, scada system mm
- 8 x Nybyggnad av transformator fundament och stativ för 24-12kV kabelanslutning
- 5 x GRYTEK CombiFLEX Teknikhus Inomhusutförande för 24kV MS-Ställverk
- 5 x GRYTEK CombiFLEX Teknikhus Inomhusutförande för 12kV MS-Ställverk
- 5 x Nollpunktsmotstånd
- 5 x ELCOVER LS DC skåp
- 5 x MECHA-FLEX Lokalkraftcentral med mätning
- 5 x ELCOVER SEBvision Scada system mot Eldorado
- 2 x Kabelförband 24-12kV med signalkablage
- 2 x Markarbeten
- Konstruktion och servicesupport
- Egenkontroll, tester och drifttagning


Vi fick nyligen tilldelning av REGION GOTLAND för deras stora utbyggnad av VISBY SJUKHUS med en ny kraftanläggning och reservkraftsystem såsom en totalentreprenad under 2018-19 enligt följande
Följande ingår i vår leverans under projektet
- GRYTEK CombiFLEX Teknikhus Inomhusutförande eldriftrum
- 2 x SNC MS-Ställverk 12kV, 630A, 25kA om 11+10 fack
- 2 x Reservkraftsystem 12kV , 1200kW med automatik i teknikhus
- Nollpunktsmotstånd
- 3 x ELCOVER LS DC och RA skåp
- MECHA-FLEX Lokalkraftcentral med mätning
- 2 x ELCOVER SEBvision Scada system IEC 61850 och befintligt CITEC
- Kabelarbeten, rörkulvert och markarbeten
- Konstruktion och servicesupport
- Egenkontroll, tester och drifttagning


Ytterligare information av
Thomas Andersson
Marknadschef
tel 040-601 05 02
mail ta@sebab.se

Nyheter

2020-06


Nya projekt till Eon, Installatörer och Industri


2020-05


Nya projekt till Fortifikationsverket, Ica och Västtrafik


2020-04


Nya projekt till SL, Energi och Entreprenörer


2020-04


Personalnytt - Emil Printz


2020-03


Nya projekt till SL, Energi och Entreprenörer


2020-02


Nya projekt till Energi och Entreprenörer


2020-02


Personalnytt - Johan Thimgren


2020-01  camera


Nya projekt till Energi och Entreprenörer


2019-11


Nya projekt till Energi och Entreprenörer


2019-10  camera


Nya projekt till Kommun och Entreprenörer


2019-09


Nya projekt till Stat, Energi och Entreprenörer


2019-08


Nya projekt till Industri och Entreprenörer


2019-08  camera


Pressrelease CEO Harju Elekter Sweden


2019-08  camera


Personalnytt - Mikael Schwartz Jonsson


2019-07


Nya projekt till Fastighetsbolag och Entreprenörer


2019-06


Nya projekt till Energiverk och Entreprenörer


2019-06


SEBAB-HARJU Gruppens Golf tävling 2019-06


2019-05


SEBABs referenser solcellsanläggningar


2019-05  camera


Nya projekt till Energiverk, SL och Entreprenörer


2019-05


Personalnytt - Jan Axelsson


2019-04


Nya projekt till Entreprenörer


2019-03  camera


Nya projekt till Kommun och Entreprenörer


2019-02


SEBAB och Scandinavian SolarParks erbjuder gemensam förnybar framtid


2019-02  camera


Nya projekt till Kommun och Entreprenörer


2019-01


SEBAB fortsätter att expandera och söker en digital marknadsförare


2018-12


Nya projekt till Vindkraft och Entreprenörer


2018-11  camera


Nya projekt till Vindkraft och Entreprenörer


2018-10  camera


Nya projekt till Entreprenörer


2018-09


Nya projekt till Entreprenörer


2018-08


Nya projekt till Entreprenörer


2018-07  camera


Nya projekt till SL och Entreprenörer


2018-06  camera


Rekordmånad i vår historia - Nya projekt till Kommun och Energiverk


2018-05


Nya projekt till Installatörer, Sjukhus och Industrier


2018-04


Harju Elekter eMagazine 1 / 2018


2018-04  camera


Nya projekt till Vindkraft, Installatörer och Industrier


2018-03  camera


Nya projekt till Partners, Installatörer och Industrier


2018-02


Personalnytt - Johnny Pedersen


2018-01  camera


Projektnytt - Nya projekt till Partners och EON


2017-12


Pressrelease


2017-11


Projektnytt - Nya projekt via Installatörer


2017-10


Projektnytt - Nya projekt via Installatörer och Industri


2017-10


Vind 2017 - en bilaga från Nordisk Energi.


2017-09


Projektnytt - Nya projekt via FortF, Eon och Installatörer


2017-08


Projektnytt - Nytt projekt till SL, Stockholm


2017-06


Projektnytt - Nya projekt via Installatörer


2017-05


Projektnytt - Nya projekt via C4 Värme, Stat, Kommun och Installatörer


2017-04


Projektnytt - Nya projekt via Helsingborgs Hamn och Installatörer


2017-03  camera


Projektnytt - Nya projekt via Swedavia och Installatörer


2017-02


Projektnytt - Nya projekt via Trafikverket, Energiverk och Installatörer


2017-01  camera


Projektnytt - Nya projekt via Energiverk och Installatörer


2017-01


Projektnytt - Pressrelease 2017-01


2016-12


Projektnytt - Nya projekt via Partners och Installatörer


SEBAB AB   ·   Telefon: 040-601 05 00   ·   Telefax: 040-601 05 15   ·   Adress: Bariumgatan 15, 213 64 Malmö