• MF - Transformatorer
  MF - Transformatorer
 • IKEA Västerås 2xLS MF2500 T1-T2
  IKEA Västerås 2xLS MF2500 T1-T2
 • SNC – MS Ställverk
  SNC – MS Ställverk
 • Wind Power
  Vindkraft
 • Järvsöbacken Station - Cosmos GIS 12kV 630A
  Järvsöbacken Station - Cosmos GIS 12kV 630A
 • ELCOVER - Kontrollskåp
  ELCOVER - Kontrollskåp
 • SEBvision – Scada
  SEBvision – Scada
 • SEBAB – Stationer 36kV
  SEBAB – Stationer 36kV
SEBAB | Harju Elekter Group Member

Klicka här för svensk översättning.Click here for english translation.

Projektnytt 2017-01

Nya projekt via Energiverk och Installatörer.

Via tender erhöll vi en ny primärstation Pilhagen för GEAB VATTENFALL, Gotland för utbyte och uppgradering delar av deras uttjänta mellanspännings kraftanläggning enligt följande

Följande ingår i vår leverans för 2017
- SNC10 MS-Ställverk AIS LSC2B-PM 12kV, 2500A om 14 fack med tryckavlastning och ARCTEQ reläskydd både distribution, lk reglering och distansskydd
- ELCOVER MA1, RA1, FK1 Kontrollskåp
- ELCOVER LS Skåp med batterisystem
- MECHA-FLEX VS Central
- Nollpunktstransformator
- Byggnadskompletteringar och nya kabelförband och transformatorhus
- Demontage och utrangering av gammal utrustning
- Konstruktion, riskanalyser
- Egenkontroll och tester
- Driftuppstart och utbildning


Genom tidigare samarbeten erhöll vi en ny leverans till STATSMUSEET, Stockholm åt Westins El, Stockholm för omgående leveranser.
Leverans består av följande under våren 2017
- MECHA-FLEX Servis LS-Ställverk form 4A
- 24 x MECHA-FLEX Centraler med KNX styrning
- Teknisk injustering av KNX och tester på site


Återigen ny kraft och reservkraft leverans till VOLVO LASTVAGNAR, Umeå pga av gamla meriter och gott samarbete med Umia, för leverans innan sommaren 2017 enligt följande
Följande ingår i vår leverans
- 3 x IMEFY Transformatorer 2MVA
- 3 x ELCOVER Transformatorkapsling med skenstråk, flexibler och cu laskset
- 3 x ELCOVER LS-Ställverk form 4A
- ELCOVER Skenstråk mellan ställverk
- CELEC Reservkraft Volvo 250kVA med mekanisk installation
- Konstruktion
- Egenkontroll och tester
- Teknisk support


Volvo Lastvagnar PFEC Umeå Nybyggnad.
Volvo Lastvagnar PFEC Umeå Nybyggnad.


Volvo Lastvagnar PFEC Umeå - Volvo Reservkraft.
Volvo Lastvagnar PFEC Umeå - Volvo Reservkraft.


Volvo Lastvagnar PTEC Umeå - Elcover T23 LSP front slutinstallation.
Volvo Lastvagnar PTEC Umeå - Elcover T23 LSP front slutinstallation.


Volvo Volvo Lastvagnar PTEC Umeå - Elcover T23 LSP baksida slutinst.
Volvo Lastvagnar PTEC Umeå - Elcover T23 LSP baksida slutinst.


Volvo Lastvagnar PTEC Umeå - Elcover T24 LSP slutinst.
Volvo Lastvagnar PTEC Umeå - Elcover T24 LSP slutinst.


Volvo Lastvagnar PTEC Umeå - Elcover T25 LSP Reserv slutinst.
Volvo Lastvagnar PTEC Umeå - Elcover T25 LSP Reserv slutinst.


Ytterligare information av
Thomas Andersson
VD / Marknadsansvarig
tel 040-601 05 02
mobil 0704-13 05 02
mail ta@sebab.se

Nyheter

2020-06


Nya projekt till Eon, Installatörer och Industri


2020-05


Nya projekt till Fortifikationsverket, Ica och Västtrafik


2020-04


Nya projekt till SL, Energi och Entreprenörer


2020-04


Personalnytt - Emil Printz


2020-03


Nya projekt till SL, Energi och Entreprenörer


2020-02


Nya projekt till Energi och Entreprenörer


2020-02


Personalnytt - Johan Thimgren


2020-01  camera


Nya projekt till Energi och Entreprenörer


2019-11


Nya projekt till Energi och Entreprenörer


2019-10  camera


Nya projekt till Kommun och Entreprenörer


2019-09


Nya projekt till Stat, Energi och Entreprenörer


2019-08


Nya projekt till Industri och Entreprenörer


2019-08  camera


Pressrelease CEO Harju Elekter Sweden


2019-08  camera


Personalnytt - Mikael Schwartz Jonsson


2019-07


Nya projekt till Fastighetsbolag och Entreprenörer


2019-06


Nya projekt till Energiverk och Entreprenörer


2019-06


SEBAB-HARJU Gruppens Golf tävling 2019-06


2019-05


SEBABs referenser solcellsanläggningar


2019-05  camera


Nya projekt till Energiverk, SL och Entreprenörer


2019-05


Personalnytt - Jan Axelsson


2019-04


Nya projekt till Entreprenörer


2019-03  camera


Nya projekt till Kommun och Entreprenörer


2019-02


SEBAB och Scandinavian SolarParks erbjuder gemensam förnybar framtid


2019-02  camera


Nya projekt till Kommun och Entreprenörer


2019-01


SEBAB fortsätter att expandera och söker en digital marknadsförare


2018-12


Nya projekt till Vindkraft och Entreprenörer


2018-11  camera


Nya projekt till Vindkraft och Entreprenörer


2018-10  camera


Nya projekt till Entreprenörer


2018-09


Nya projekt till Entreprenörer


2018-08


Nya projekt till Entreprenörer


2018-07  camera


Nya projekt till SL och Entreprenörer


2018-06  camera


Rekordmånad i vår historia - Nya projekt till Kommun och Energiverk


2018-05


Nya projekt till Installatörer, Sjukhus och Industrier


2018-04


Harju Elekter eMagazine 1 / 2018


2018-04  camera


Nya projekt till Vindkraft, Installatörer och Industrier


2018-03  camera


Nya projekt till Partners, Installatörer och Industrier


2018-02


Personalnytt - Johnny Pedersen


2018-01  camera


Projektnytt - Nya projekt till Partners och EON


2017-12


Pressrelease


2017-11


Projektnytt - Nya projekt via Installatörer


2017-10


Projektnytt - Nya projekt via Installatörer och Industri


2017-10


Vind 2017 - en bilaga från Nordisk Energi.


2017-09


Projektnytt - Nya projekt via FortF, Eon och Installatörer


2017-08


Projektnytt - Nytt projekt till SL, Stockholm


2017-06


Projektnytt - Nya projekt via Installatörer


2017-05


Projektnytt - Nya projekt via C4 Värme, Stat, Kommun och Installatörer


2017-04


Projektnytt - Nya projekt via Helsingborgs Hamn och Installatörer


2017-03  camera


Projektnytt - Nya projekt via Swedavia och Installatörer


2017-02


Projektnytt - Nya projekt via Trafikverket, Energiverk och Installatörer


2017-01  camera


Projektnytt - Nya projekt via Energiverk och Installatörer


2017-01


Projektnytt - Pressrelease 2017-01


2016-12


Projektnytt - Nya projekt via Partners och Installatörer


SEBAB AB   ·   Telefon: 040-601 05 00   ·   Telefax: 040-601 05 15   ·   Adress: Bariumgatan 15, 213 64 Malmö