• MF - Transformatorer
  MF - Transformatorer
 • IKEA Västerås 2xLS MF2500 T1-T2
  IKEA Västerås 2xLS MF2500 T1-T2
 • SNC – MS Ställverk
  SNC – MS Ställverk
 • Wind Power
  Vindkraft
 • Järvsöbacken Station - Cosmos GIS 12kV 630A
  Järvsöbacken Station - Cosmos GIS 12kV 630A
 • ELCOVER - Kontrollskåp
  ELCOVER - Kontrollskåp
 • SEBvision – Scada
  SEBvision – Scada
 • SEBAB – Stationer 36kV
  SEBAB – Stationer 36kV
SEBAB | Harju Elekter Group Member

Klicka här för svensk översättning.Click here for english translation.

Pressrelease - Projektnytt 2016-03

Nytt vindkraftprojekt till SEBAB.

Vindkraft projekt VÅSBERGET 135/33kV om 28MV till NORDISK VINDKRAFT med MINOVA som huvudfinansiär.

Via gemensamt samarbete för tidigare leveranser till bl a MALÅ, HAVSNÄS och YTTERBERGET med Nordisk Vindkraft har vi tillsammans lanserat ett koncept med färdigt stationskoncept på fabrik för att få ner site arbetena och tiderna, vilket medför en kostnadsreducering om 15-20% enligt de nya ägarnas kostnadskrav i dagens tuffa energiersättningar och ekonomiska incitament för investerare.
Vi skall under våren leverera markarbeten och under sommaren station och transformator med följande material från våra olika partners och dess fabriker som även innefattar riskanalyser, konstruktion, reläprovning och driftsättning av levererad utrustning under hösten 2016.

Leverans består av följande
- 1 x Utomhusstation 170kV
- 1 x ABB HSP Ställverk 170kV med mättransformatorer
- 1 x ETRA Krafttransformator 135/33kV, 30MVA
- 1 x GRYTEK Primär Inomhus station 33kV i stål-sandwich, isolerad
- 1 x ORMAZABAL CPG.0 36kV, GIS MS-ställverk
   SF6 isolerat från vår fabrik i Bilbao, Spanien
- 5 x ELCOVER Relä-Scada-LS skåp med ARCTEQ Reläskydd
- 3 x ELLEVIO Egna skåp
- 1 x Kondensatorbatteri 2,3MVA Utomhusutförande
- 1 x Nollpunktsreaktor Utomhusutförande
- Konstruktion, riskanalyser
- Anslutningar för in-utgående kablage
- Relätester och driftuppstart med Ellevio och beställare


Våsberget utbildning på site.
Våsberget utbildning på site.

Våsberget 145-33kV Station.
Våsberget 145-33kV Station.

Våsberget Elcover KK-DC Skåp.
Våsberget Elcover KK-DC Skåp.

Våsberget Ormazabal CPG-MSP 30kV.
Våsberget Ormazabal CPG-MSP 30kV.

Våsberget Transformatorn nattetid.
Våsberget Transformatorn nattetid.

Ytterligare information av
Thomas Andersson
VD / Marknadsansvarig
tel 040-601 05 02
mobil 0704-13 05 02
mail ta@sebab.se

Nyheter

2019-11


Nya projekt till Energi och Entreprenörer


2019-10


Nya projekt till Kommun och Entreprenörer


2019-09


Nya projekt till Stat, Energi och Entreprenörer


2019-08


Nya projekt till Industri och Entreprenörer


2019-08  camera


Pressrelease CEO Harju Elekter Sweden


2019-08  camera


Personalnytt - Mikael Schwartz Jonsson


2019-07


Nya projekt till Fastighetsbolag och Entreprenörer


2019-06


Nya projekt till Energiverk och Entreprenörer


2019-06


SEBAB-HARJU Gruppens Golf tävling 2019-06


2019-05


SEBABs referenser solcellsanläggningar


2019-05  camera


Nya projekt till Energiverk, SL och Entreprenörer


2019-05


Personalnytt - Jan Axelsson


2019-04


Nya projekt till Entreprenörer


2019-03  camera


Nya projekt till Kommun och Entreprenörer


2019-02


SEBAB och Scandinavian SolarParks erbjuder gemensam förnybar framtid


2019-02  camera


Nya projekt till Kommun och Entreprenörer


2019-01


SEBAB fortsätter att expandera och söker en digital marknadsförare


2018-12


Nya projekt till Vindkraft och Entreprenörer


2018-11  camera


Nya projekt till Vindkraft och Entreprenörer


2018-10  camera


Nya projekt till Entreprenörer


2018-09


Nya projekt till Entreprenörer


2018-08


Nya projekt till Entreprenörer


2018-07  camera


Nya projekt till SL och Entreprenörer


2018-06


Rekordmånad i vår historia - Nya projekt till Kommun och Energiverk


2018-05


Nya projekt till Installatörer, Sjukhus och Industrier


2018-04


Harju Elekter eMagazine 1 / 2018


2018-04  camera


Nya projekt till Vindkraft, Installatörer och Industrier


2018-03  camera


Nya projekt till Partners, Installatörer och Industrier


2018-02


Personalnytt - Johnny Pedersen


2018-01  camera


Projektnytt - Nya projekt till Partners och EON


2017-12


Pressrelease


2017-11


Projektnytt - Nya projekt via Installatörer


2017-10


Projektnytt - Nya projekt via Installatörer och Industri


2017-10


Vind 2017 - en bilaga från Nordisk Energi.


2017-09


Projektnytt - Nya projekt via FortF, Eon och Installatörer


2017-08


Projektnytt - Nytt projekt till SL, Stockholm


2017-06


Projektnytt - Nya projekt via Installatörer


2017-05


Projektnytt - Nya projekt via C4 Värme, Stat, Kommun och Installatörer


2017-04


Projektnytt - Nya projekt via Helsingborgs Hamn och Installatörer


2017-03  camera


Projektnytt - Nya projekt via Swedavia och Installatörer


2017-02


Projektnytt - Nya projekt via Trafikverket, Energiverk och Installatörer


2017-01  camera


Projektnytt - Nya projekt via Energiverk och Installatörer


2017-01


Projektnytt - Pressrelease 2017-01


2016-12


Projektnytt - Nya projekt via Partners och Installatörer


2016-11


Projektnytt - Nya projekt via Partners och Installatörer


2016-10


Projektnytt - Nya projekt via Kommun och Installatörer


2016-09  camera


Projektnytt - Nya projekt via Kommun och Installatörer


2016-08


Projektnytt - Nya projekt via Installatörer och Entreprenörer


2016-06


Projektnytt - Nya projekt via Installatörer


SEBAB AB   ·   Telefon: 040-601 05 00   ·   Telefax: 040-601 05 15   ·   Adress: Bariumgatan 15, 213 64 Malmö