• MF - Transformatorer
  MF - Transformatorer
 • IKEA Västerås 2xLS MF2500 T1-T2
  IKEA Västerås 2xLS MF2500 T1-T2
 • SNC – MS Ställverk
  SNC – MS Ställverk
 • Wind Power
  Vindkraft
 • Järvsöbacken Station - Cosmos GIS 12kV 630A
  Järvsöbacken Station - Cosmos GIS 12kV 630A
 • ELCOVER - Kontrollskåp
  ELCOVER - Kontrollskåp
 • SEBvision – Scada
  SEBvision – Scada
 • SEBAB – Stationer 36kV
  SEBAB – Stationer 36kV
SEBAB | Harju Elekter Group Member

Klicka här för svensk översättning.Click here for english translation.

Kommunikation och övervakning inom Elkraft


pdf pixel word pixel SEBvision
Klicka här för att
hämta info om
SEBvision i PDF format.
Klicka här för att
hämta info om SEBvision
i Word-format.
SEBvision

Det har hittills inte funnits ett enkelt och standardbaserat kommunikationssystem för elkraftanläggningar som dessutom är prisvärt – detta är
Systemet är uppbyggt kring profibus som är en erkänd industristandard idag för kommunikation och med ett öppet gränssnitt för varierande lösningar och olika fabrikat.
Alarm är ett larmsystem med klartext larm och innehåller följande som standard:

 1. Larmar i klartext enligt vår standard eller kund önskemål.
 2. Larmnivåer enligt vår standard (normalt 3 nivåer) eller enligt kundönskemål.
 3. Individuell fördröjning av larmingångar 0-30 sek.
 4. Kvittering av larm och larmprovning sker direkt från bildskärm.
 5. Potentialfria summalarm (option för individuella potentialfria larmkontakter)
 6. Larmlista via utgång till skrivare.
 7. Historik.
 8. Kommunikationsmöjligheter mot överordnat system via profibus, profinet eller TCP/IP (option).

Bas är baserat på Alarm utökat med kommunikation och övervakning mot ingående utrustningar i anläggningen som MS-ställverk, transformatorer, LS-ställverk m.m.
Innehåller även indikeringar av bl.a. brytarlägen av i anläggningen ingående huvudelkopplare.

Följande ingår som standard:

 1. Översikt av mätvärde i HSP och LSP huvudbrytarfack.
 2. Bildskärm i färg.
 3. Lägeskontroll av brytare i HSP och LSP huvudbrytarfack.
 4. Larmar i klartext enligt Alarm.
 5. Larmlista via pc-utgång för extern pc eller skrivare.
 6. Kommunikations möjligheter mot överordnat system via profibus, profinet eller TCP/IP (option).

kan enkelt byggas på med standardmoduler för mer avancerad övervakning till en liten merkostnad gentemot ”stora systemleverantörer” och vidare kommunikation till externa mottagare som Internet, mobiltelefon, sms är enkelt att lösa till en ringa merkostnad.

Kraft är baserat på BAS versionen med utökade delar för primär- eller sekundärstationer som

 1. Manövrering av brytare i HSP och LSP fack.
 2. Lägeskontroll av alla brytare i HSP och LSP fack.
 3. Larm via reläsystem i HSP fack.
 4. Larm via andra funktionsenheter som ingår.
 5. Larmlista via pc-utgång för skrivare.

MCC är baserat på BAS versionen med utökade delar för LSP anläggningar till större anläggningssystem med högre krav på funktionalitet som

 1. Manövrering av brytare i LSP fack.
 2. Lägeskontroll av alla brytare i LSP fack.
 3. Övervakning av huvudbrytare i LSP fack.
 4. Översikt av mätvärde i LSP utgående grupper.
 5. Larm via andra funktionsenheter som ingår.
 6. Larmlista via pc-utgång för skrivare.

SEBvision Kund är baserat på BAS versionen med utökade delar enligt kundens egna lösningar och funktioner som implementeras i SEBvision och medför ett komplett kundanpassat kommunikations- och övervakningssystem.

Vår partner i kommunikation och styrning i detta koncept är  siemens


SEBvision App

SEBvision Arcteq

Ytterligare information av
Thomas Andersson, Marknadsansvarig 040-601 05 02
mobil 0704-13 05 02
mail ta@sebab.se

Nyheter

2020-06


Nya projekt till Eon, Installatörer och Industri


2020-05


Nya projekt till Fortifikationsverket, Ica och Västtrafik


2020-04


Nya projekt till SL, Energi och Entreprenörer


2020-04


Personalnytt - Emil Printz


2020-03


Nya projekt till SL, Energi och Entreprenörer


2020-02


Nya projekt till Energi och Entreprenörer


2020-02


Personalnytt - Johan Thimgren


2020-01  camera


Nya projekt till Energi och Entreprenörer


2019-11


Nya projekt till Energi och Entreprenörer


2019-10  camera


Nya projekt till Kommun och Entreprenörer


2019-09


Nya projekt till Stat, Energi och Entreprenörer


2019-08


Nya projekt till Industri och Entreprenörer


2019-08  camera


Pressrelease CEO Harju Elekter Sweden


2019-08  camera


Personalnytt - Mikael Schwartz Jonsson


2019-07


Nya projekt till Fastighetsbolag och Entreprenörer


2019-06


Nya projekt till Energiverk och Entreprenörer


2019-06


SEBAB-HARJU Gruppens Golf tävling 2019-06


2019-05


SEBABs referenser solcellsanläggningar


2019-05  camera


Nya projekt till Energiverk, SL och Entreprenörer


2019-05


Personalnytt - Jan Axelsson


2019-04


Nya projekt till Entreprenörer


2019-03  camera


Nya projekt till Kommun och Entreprenörer


2019-02


SEBAB och Scandinavian SolarParks erbjuder gemensam förnybar framtid


2019-02  camera


Nya projekt till Kommun och Entreprenörer


2019-01


SEBAB fortsätter att expandera och söker en digital marknadsförare


2018-12


Nya projekt till Vindkraft och Entreprenörer


2018-11  camera


Nya projekt till Vindkraft och Entreprenörer


2018-10  camera


Nya projekt till Entreprenörer


2018-09


Nya projekt till Entreprenörer


2018-08


Nya projekt till Entreprenörer


2018-07  camera


Nya projekt till SL och Entreprenörer


2018-06  camera


Rekordmånad i vår historia - Nya projekt till Kommun och Energiverk


2018-05


Nya projekt till Installatörer, Sjukhus och Industrier


2018-04


Harju Elekter eMagazine 1 / 2018


2018-04  camera


Nya projekt till Vindkraft, Installatörer och Industrier


2018-03  camera


Nya projekt till Partners, Installatörer och Industrier


2018-02


Personalnytt - Johnny Pedersen


2018-01  camera


Projektnytt - Nya projekt till Partners och EON


2017-12


Pressrelease


2017-11


Projektnytt - Nya projekt via Installatörer


2017-10


Projektnytt - Nya projekt via Installatörer och Industri


2017-10


Vind 2017 - en bilaga från Nordisk Energi.


2017-09


Projektnytt - Nya projekt via FortF, Eon och Installatörer


2017-08


Projektnytt - Nytt projekt till SL, Stockholm


2017-06


Projektnytt - Nya projekt via Installatörer


2017-05


Projektnytt - Nya projekt via C4 Värme, Stat, Kommun och Installatörer


2017-04


Projektnytt - Nya projekt via Helsingborgs Hamn och Installatörer


2017-03  camera


Projektnytt - Nya projekt via Swedavia och Installatörer


2017-02


Projektnytt - Nya projekt via Trafikverket, Energiverk och Installatörer


2017-01  camera


Projektnytt - Nya projekt via Energiverk och Installatörer


2017-01


Projektnytt - Pressrelease 2017-01


2016-12


Projektnytt - Nya projekt via Partners och Installatörer


SEBAB AB   ·   Telefon: 040-601 05 00   ·   Telefax: 040-601 05 15   ·   Adress: Bariumgatan 15, 213 64 Malmö