• MF - Transformatorer
  MF - Transformatorer
 • IKEA Västerås 2xLS MF2500 T1-T2
  IKEA Västerås 2xLS MF2500 T1-T2
 • SNC – MS Ställverk
  SNC – MS Ställverk
 • Wind Power
  Vindkraft
 • Järvsöbacken Station - Cosmos GIS 12kV 630A
  Järvsöbacken Station - Cosmos GIS 12kV 630A
 • ELCOVER - Kontrollskåp
  ELCOVER - Kontrollskåp
 • SEBvision – Scada
  SEBvision – Scada
 • SEBAB – Stationer 36kV
  SEBAB – Stationer 36kV
SEBAB | Harju Elekter Group Member

Klicka här för svensk översättning.Click here for english translation.

Teknisk data

Normer
SS 436 21 31 - IEC 898
EN 60 439-1/2 - IEC 947-1
EN 60 529 - IEC 947-2
IEC 298-3 - IEC 947-3

Tester
Kortslutningsprov av ABB STRÖMBERG
Kortslutningsprov av FIMKO
Temperaturprov av FIMKO
Ljusbågsprov av FIMKO
Täthetsprov av FIMKO

Elektrisk karakteristik
Märkdriftspänning 690 V
Isolationsmärkspänning 1000 V
Märkström från 400 A - 5000 A
Märkkorttidström Icw 100 kA / 1sek.
Märkstötström Ipk 220 kA
Märkfrekvens 50 - 60 Hz

Mekanisk karakteristik
Skyddsform från IP 20 - IP 55
Chassistruktur i metall 2 mm tjocklek
Dörrar och tak i metall 1,5 mm tjocklek
Ytbehandling är varmförzinkad
Målning är epoxy polyester RAL 7032
Intern separation Form 2, 3a, 3b, 4a, 4b

Kommentar
Systemet och dess produkter uppfyller kraven för CE märkning enligt lågspänningsdirektivet 73/23/EEC och 93/68/EEC
ELCOVER är konstruerat och tillverkat i Finland och patenterat av CNC, Finland
Referens projekt finns bl.a. i Baltikum, England, Ryssland, Norge, Sverige, Tyskland

Byggenheter i kopplingsutrustning:
Enligt SS-EN60439-1 2.2.5 fast monterad del
- del avsedd för fast montering, bestående av underlag med monterade och förbundna komponenter.

Enligt SS-EN60439-1 2.2.6 borttagbar del
- del som helt kan tas bort från kopplingsutrustningen och ersättas även när strömbana till vilken den är ansluten till är spänningssatt.

Enligt SS-EN60439-1 2.2.7 utdragbar del
- borttagbar del som kan föras till läge där frånskiljningsavstånd har uppnåtts medan delen fortfarande är mekaniskt förbunden med kopplingsutrustningen.

Beskrivning av typerna av elektrisk anslutning mellan funktionsenheter
Det finns olika typer av anslutning av funktionsenheter inom kopplingsutrustningar eller delar av, dessa betecknas med hjälp av en bokstavskod på tre bokstäver:
- Den första bokstaven betecknar typen av elektrisk anslutning till inkommande huvudströmbana.
- Den andra bokstaven betecknar typen av elektrisk anslutning till utgående huvudströmbana.
- Den tredje bokstaven betecknar typen av elektrisk anslutning av hjälpkretsarna.

Följande bokstäver ska användas:
F för fast anslutning (anslutning som ansluts eller frånskiljs med hjälp av verktyg).
D för frånskiljningsbar anslutning (anslutning som ansluts eller frånskiljs genom manuell påverkan utan verktyg).
W för utdragbar anslutning (anslutning som ansluts eller frånskiljs genom att funktionsenheten bringas i anslutet eller frånskiljt läge.

MILJÖDEKLARATION

Produkt:
ELCOVER KAPSLINGSSYSTEM

Tillverkningsland: FINLAND
Tillverkare: SUOMEN CNC METAL OY, PL 68 (YRITTÄJÄNKATU 6), FIN 83501 OUTOKUMPU
Cerifikat: ISO 9001

Produkterna är tillverkade och/eller godkända enligt följande produkt- och miljöstandarder:

1. Produkt: EN 60439-1, EN 60439-3
2. Komponenter:
2.1 Plåt:
    Alternativ:
  Tillverkare Rautaruukki AB SSAB Tunnplåt
  Certifikat ISO 14001 ISO 9002
  Varmförzinkat EN 10142
  Produkt REGAL51F DOGAL
2.2 Ytbehandling:
2.2.1 Förbehandling Järnfosfatering
2.2.2 Pulverlackering
  Färg
  Tillverkare TEKNOS GROUP
  Certifikat ISO 14001
  Produktnamn Infralit B Epoxi-Polyester
  Produktkod BE 8388
  Användning Pulverlackering
  Sammansättning Polyester-epoxiharts molekylvikt (MV)>700

Kapslingskonstruktionen uppfyller helt eller delvis ovan nämnda standarder beroende på utförande och innehåll.

Elcover
ELCOVER-Definitioner-utgaaende-grupper-IEC-60439-1-SE

Elcover
ELCOVER-Miljoedeklaration-SE

Elcover
Elcover-Tillverkardekl-Product-declaration-SE-GB

Nyheter

2020-06


Nya projekt till Eon, Installatörer och Industri


2020-05


Nya projekt till Fortifikationsverket, Ica och Västtrafik


2020-04


Nya projekt till SL, Energi och Entreprenörer


2020-04


Personalnytt - Emil Printz


2020-03


Nya projekt till SL, Energi och Entreprenörer


2020-02


Nya projekt till Energi och Entreprenörer


2020-02


Personalnytt - Johan Thimgren


2020-01  camera


Nya projekt till Energi och Entreprenörer


2019-11


Nya projekt till Energi och Entreprenörer


2019-10  camera


Nya projekt till Kommun och Entreprenörer


2019-09


Nya projekt till Stat, Energi och Entreprenörer


2019-08


Nya projekt till Industri och Entreprenörer


2019-08  camera


Pressrelease CEO Harju Elekter Sweden


2019-08  camera


Personalnytt - Mikael Schwartz Jonsson


2019-07


Nya projekt till Fastighetsbolag och Entreprenörer


2019-06


Nya projekt till Energiverk och Entreprenörer


2019-06


SEBAB-HARJU Gruppens Golf tävling 2019-06


2019-05


SEBABs referenser solcellsanläggningar


2019-05  camera


Nya projekt till Energiverk, SL och Entreprenörer


2019-05


Personalnytt - Jan Axelsson


2019-04


Nya projekt till Entreprenörer


2019-03  camera


Nya projekt till Kommun och Entreprenörer


2019-02


SEBAB och Scandinavian SolarParks erbjuder gemensam förnybar framtid


2019-02  camera


Nya projekt till Kommun och Entreprenörer


2019-01


SEBAB fortsätter att expandera och söker en digital marknadsförare


2018-12


Nya projekt till Vindkraft och Entreprenörer


2018-11  camera


Nya projekt till Vindkraft och Entreprenörer


2018-10  camera


Nya projekt till Entreprenörer


2018-09


Nya projekt till Entreprenörer


2018-08


Nya projekt till Entreprenörer


2018-07  camera


Nya projekt till SL och Entreprenörer


2018-06  camera


Rekordmånad i vår historia - Nya projekt till Kommun och Energiverk


2018-05


Nya projekt till Installatörer, Sjukhus och Industrier


2018-04


Harju Elekter eMagazine 1 / 2018


2018-04  camera


Nya projekt till Vindkraft, Installatörer och Industrier


2018-03  camera


Nya projekt till Partners, Installatörer och Industrier


2018-02


Personalnytt - Johnny Pedersen


2018-01  camera


Projektnytt - Nya projekt till Partners och EON


2017-12


Pressrelease


2017-11


Projektnytt - Nya projekt via Installatörer


2017-10


Projektnytt - Nya projekt via Installatörer och Industri


2017-10


Vind 2017 - en bilaga från Nordisk Energi.


2017-09


Projektnytt - Nya projekt via FortF, Eon och Installatörer


2017-08


Projektnytt - Nytt projekt till SL, Stockholm


2017-06


Projektnytt - Nya projekt via Installatörer


2017-05


Projektnytt - Nya projekt via C4 Värme, Stat, Kommun och Installatörer


2017-04


Projektnytt - Nya projekt via Helsingborgs Hamn och Installatörer


2017-03  camera


Projektnytt - Nya projekt via Swedavia och Installatörer


2017-02


Projektnytt - Nya projekt via Trafikverket, Energiverk och Installatörer


2017-01  camera


Projektnytt - Nya projekt via Energiverk och Installatörer


2017-01


Projektnytt - Pressrelease 2017-01


2016-12


Projektnytt - Nya projekt via Partners och Installatörer


SEBAB AB   ·   Telefon: 040-601 05 00   ·   Telefax: 040-601 05 15   ·   Adress: Bariumgatan 15, 213 64 Malmö